logo ozPND SK oranz 250x250

 

 

Logo Majes

Ako postupovať v úprave stránok Domovej nástenky:

Po zadaní adresy vašej DIN, ktorá má všeobecnú štruktúru vo formáte ulica-cislo-mesto.sk, sa vám zobrazí úvodná obrazovka

DIN 1

V ľavom stĺpci nástenky sa nachádza ponuka s jednotlivými sekciami. Po rozkliknutí sa vám objaví ich obsah.

DIN 2

Ak ste obdržali prístupové meno a heslo, môžete sa prihlásiť v sekcii "prihlásenie" a zobrazí sa vám prihlasovacie okno. Následne môžete vykonávať zmeny na vašej DIN.

DIN 3

Zobrazí sa vám vstupné okno redakčného systému. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je identické so vstupným oknom vašej nástenky. Nie je tomu tak. Všimnite si znaku ceruzky, v ľavom hornom texte, blízko nadpisu. Táto ikona sa teraz zobrazuje u všetkých článkov, ktoré je možné spravovať základným spôsobom. Ak na túto ikonku kliknete, zobrazí sa vám okno editácie daného článku, tak ako je to vidieť na nasledujúcom obrázku.
DIN 4

Práca s úpravami je takmer zhodná, tak ako je to s prácou v ostatných textových editoroch typu MS WORD, TXT a podobne.
Po vykonaní požadovaných úprav, kliknite na tlačidlo "Uložiť"

DIN 5

 Po ukončení práce, odporúčame odhlásenie zo systému. Kliknite na tlačidlo "odhlásiť"
DIN 6

 

 

 

System.String[]