logo ozPND SK oranz 250x250

 

 

Logo Majes

 


Pojem "komunikácia" pochádza z latinského slova "communicatio", čo znamená spoluúčasť, spoločné zúčasňovanie sa, spoločné zdielanie.

Každý z nás má svoje postavenie a svoju funkciu a preto je dôležíté, aby sme medzi sebou komunikovali a predávali si jednotlivé informácie.

Iba takto môže efektívne fungovať skupina ľudí, či celá spoločnosť.

Aj kvôli tomuto sme pre vás vyvinuli projekt "Domová internetová nástenka" (DIN), ktorý je založený na základe skúseností z oblasti rekonštrukcie a revitalizácie bytových domov.

Internet nám vytvára priestor aj práve v oblasti komunikácie, zdieľania informácií či prípravu činností v dome. V tomto je DIN unikátna. Podáva informácie o tom, v akom stave sa dom nachádza, čo je potrebné urobiť, aké budú náklady a prínosy, sú tu uložené dôverné informácie o hospodárení domu. Taktiež umožňuje väčšie zapojenie všetkých do diania v dome.

Väčšina ľudí si možno položí otázku, prečo investovať do DIN, keď žijeme v dobe, kedy sa dynamicky rozvíjajú sociálne siete, cez ktoré by sa tiež dalo podobným spôsobom komunikovať. Odpoveď je jednoduchá - DIN garantuje maximálnu ochranu osobných aj všetkých zdieľaných dát.

Veríme, že vaša DIN bude pre váš dom veľkým prínosom.

 

Ing. Petr Němec

Predseda občianskeho združenia Pre náš dom